CARLOTA GIMÉNEZ, historiadora "’Montbau, un barri de Collserola’, és una recerca feta a partir del cinquantè aniversari de la creació d'aquest barri de Montbau. S'han fet una sèrie d'actes en l'any 2010 i una de les coses era aquesta, intentar fer una història de tot el que han estat aquests 50 anys de vida del barri. El llibre en principi està estructurat una mica en el sentit de fer un Montbau abans de Montbau i llavors també una mica com viu un barri, les entitats, les persones que han anat tirant endavant en diferents àmbits, tot el que s'ha construït durant aquests anys. Després també la part reivindicativa que ha estat important en aquest barri. L'altre apartat que hi ha és la part de les persones. No hi havia un recull encara d'una història de Montbau i perfectament és de dir això és una primera entrega. A partir d'ara segur que hi ha quantitat d'històries, quantitat d'aspectes del llibre que no han sortit i que segurament doncs estarà bé que s'anomenin i tirar-ho endavant i expressar-ho d'una manera més àmplia".