>La nostra reportera Brigitta Lamoure pregunta als ciutadans com voldrien que fossin els polítics i la conclusió és simple: honrats.