El Xavi ha trobat una veïna més veloç que ell. Junts formen un tàndem amb molta energia i ens mostren alguns elements a millorar de la zona.