Joan Arias, arquitecte i veí de La Rotonda, apunta l’opció de destinar els baixos de La Rotonda a equipaments públics -en lloc de restaurants, com hi ha ara- per compensar el veïnat per haver perdut bona part d’un edifici emblemàtic al barri.