La Societat Coral la Floresta fa un gran esforç per aconseguir més cantaires. Necessiten participació i animen als veïns a formar-ne part.