Primer va ser la ràdio, després la televisió i ara l’ordinador és un dels aparells centrals de les llars. La seva presència ha guanyat pes en els últims anys. El 2011 estava en el 79,7% dels habitatges barcelonins i el 2012 encara va incrementar una mica, més fins al 79,9%.

La connexió a Internet està molt lligada a la presència d’ordinadors. El 2011, el 74,8% de les llars de la ciutat estaven connectades a la xarxa. Una xifra que va augmentar el 2012 i es va situar en el 75,1%.

El telèfon fix, però, segueix una tendència ben diferent. Entre el 2011 i el 2012, la presència de línia telefònica a les llars va recular un 1,1%, passant del 87,8 al 86,7%.

L’esquerda digital a la ciutat

L’expansió de les TIC també ha tingut repercussió social i en els darrers anys s’ha encunyat el terme “esquerda digital”. Amb aquesta expressió es defineix la diferència d’oportunitats entre les persones que disposen d’accés a Internet i les noves tecnologies i les que no.

Amb les dades de presència de TIC sobre el mapa de la ciutat, podem comprovar que els districtes amb més dificultats econòmiques són on el percentatge de llars amb telèfon fix, ordinador i Internet són més baixos. Per exemple, el 64,7% dels habitatges de Nou Barris disposaven de connexió a la xarxa el 2012, un 10% per sota de la mitjana barcelonina. A Ciutat Vella, aquesta xifra es va quedar en un 66,5%. En canvi, en districtes com Sarrià – Sant Gervasi la presència d’Internet va pujar fins al 83,9%.