Tomàquet Mandó de Collserola

L’empresa tecnològica catalana SITEC Pharmabio, ubicada a Barcelona, ha creat una tecnologia que transforma extractes de residus orgànics, com ara restes de pell de tomàquet, dels grans de raïm o les clofolles d’arròs, en complements farmacèutics. Per fer-ho, l’empresa utilitza el diòxid de carboni per obtenir molècules amb valor antioxidant per aplicar-les en productes mèdics, cosmètics o alimentaris.

Aquesta nova tecnologia evita els dissolvents orgànics d’alt impacte ambiental, ja que utilitza CO2 a l’hora de fer la transformació de les restes orgàniques.

Nova vida als residus “aparentment no importants al mercat”

Segons el director adjunt de la pime catalana, Pierandrea Esposito, aquests residus “tenen biomolècules amb un gran valor afegit antioxidant, de forma que extraiem aquest biomaterial per usar-lo com a component per a productes nutricèutics per a la protecció cardiovascular o ocular, o cosmètics, com ara gels per millorar la salut cutània”. Esposito afegeix que “així també donem valor i aprofitem residus que aparentment no són importants al mercat, amb l’objectiu de fer-ne un ús beneficiós i saludable per a les persones”.

Tot plegat forma part d’un projecte d’un consorci d’R+D internacional anomenat NutraCO2S. L’empresa ha rebut un ajut d’ACCIÓ de 105.000 euros, que compta amb una iniciativa específica per finançar la participació catalana en el programa europeu EraNET-MANUNET III, que dona suport a projectes de cooperació internacional de R+D en l’àmbit de la manufactura avançada.