Els mòbils que ja no fas servir els pots enviar a l’Institut Jane Goodall. Aquest matí en recollien al parc de la Ciutadella. I és que a Espanya es reciclen menys del 5% dels mòbils, quasi tots els terminals vells es llencen.

El coltan és un mineral que hi ha dins els mòbils i altres electrodomèstics que s’extreu de mines del Congo. Molts nens i grans hi treballen en condicions de semiesclavitud. I amb els beneficis que se’n treuen, es financen les guerres de la zona.

A més, les mines estan a la zona on viuen els ximpanzés i els goril·les. Per poder excavar s’està destruint l’hàbitat dels animals. A més, per poder sobreviure a la zona, molts miners cacen els ximpanzés i se’ls mengen, amb la qual cosa moltes malalties dels animals passen a les persones.