(ACN / EFE) Els ministeris de Ciència i Innovació i el de Política Territorial han signat un protocol per construir la seu de dos instituts del CSIC, un centre de serveis científics i, a més, oficines de la Delegació del Govern. Tot això es farà en un solar situat a l’antic Mercat del Peix, on hi ha previst el projecte de pol científic la Ciutadella del Coneixement.

L’edifici es construirà al carrer del Doctor Trueta i tindrà 13.000 m² destinats als serveis del CSIC, i es preveu que hi treballin més de 300 persones i uns 40 grups de recerca. A més, uns altres 4.600 m² el Ministeri de Política Territorial els destinarà a oficines, magatzem electoral, sales per al personal, magatzem mobiliari, aparcament i arxiu.

Caldrà un canvi de qualificació del terreny

Segons el protocol subscrit, el CSIC assumeix les actuacions econòmiques, així com les gestions patrimonials i urbanístiques necessàries per a la construcció de l’edifici. I en aquest darrer punt hi entra l’Ajuntament de Barcelona que, segons el Govern espanyol, facilitarà el canvi de qualificació del terreny, que actualment consta com a zona verda.

Un pas més de la Ciutadella del Coneixement

Els dos ministeris assenyalen que aquest pas servirà per impulsar la Ciutadella del Coneixement, el projecte interinstitucional que preveu crear un campus d’investigació i innovació punter a Europa. Aquest projecte preveu, entre d’altres, la futura instal·lació del Laboratori Europeu de Biologia Molecular i acull actualment instituts d’investigació diversos, com el Centre de Regulació Genòmica, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona o l’Institut de Biologia Evolutiva, centre mixt del CSIC i la UPF.