(ACN) Investigadors de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO) han descobert que un anticòs conjugat pot ser útil per personalitzar el tractament de pacients amb càncer epitelial d’ovari recurrent amb alts nivells de proteïna FolRα. La troballa l’ha presentada al Congrés de la Societat Americana d’Oncologia la cap del Grup de Neoplàsies Ginecòlogues del VHIO i metgessa de l’Hospital Vall d’Hebron, Ana Oaknin.

Segons el VHIO, els resultats preliminars de l’assaig clínic revelen que hi ha beneficis clínics en dues dosis provades en pacients que tenen càncer epitelial d’ovari amb nivells de la proteïna FolRα per damunt del 25 %. La FolRα està implicada en la proliferació cel·lular i s’ha observat en alts nivells en càncers malignes.

El nou anticòs, luveltamab tazevibulin, indueix la mort cel·lular citotòxica i immunològica, la qual cosa permet tractar una àmplia gamma de tumors d’ovari amb FolRα. La investigació ha demostrat que pacients amb presència de FolRα superior al 25 % han experimentat un benefici clínic significatiu amb una resposta positiva del 37,5 % de mitjana. La resposta ha resultat més gran, del 44 %, quan hi havia més del 25 % de FolRα i han rebut una dosi alta de tractament.

L’assaig ha inclòs 44 pacients amb càncer d’ovari avançat amb resistència progressiva al platí, que s’utilitza a la quimioteràpia. La prova ha revelat alguns efectes secundaris com baix nivell de neutròfils, dolor articular i anèmia.