Baula, de l’escola al barri és un projecte d’art comunitari pensat per ajudar a la construcció social del barri de les Roquetes, dins el marc educatiu de l’Escola Antaviana. El projecte va sorgir de la iniciativa de dos alumnes de l’ESMUC que van proposar fer servir la creativitat i la improvisació com a eines de creixement individual i col·lectiu. “Aquest és el quart any de treball en equip amb les arts com a instrument bàsic”, explica Marc Reguant, promotor del projecte Baula. Reguant remarca que “les arts ens serveixen per remoure coses des de dintre i que d’aquesta manera ens coneguem molt millor, és una manera molt més abstracta del que estem habituats a parlar o expressar-nos”.

Cada 15 dies, els alumnes de cinquè i sisè treballen amb els impulsors del projecte, però també amb els tutors i els diferents especialistes de l’escola. “És un treball creatiu en què no hi ha res que ells no hagin inventat, l’espectacle final es va creant al voltant de les sessions del curs”, diu Reguant. L’altra promotora del projecte, Anna Puig, remarca que “és una cosa molt lenta que es va treballant com molt intern” i hi afegeix que “l’èxit és que tenen una eina més per expressar el que sovint els costa expressar”.

Enguany la temàtica que vertebra tot aquest procés creatiu són els elements de la filosofia xinesa, que són el metall, la fusta, el foc, l’aigua i la terra. Reguant explica que “tenen unes característiques, uns punts forts i febles, que ens permeten identificar elements nostres de la nostra personalitat, i també del grup en què ens movem”.

Malauradament el projecte enguany ha perdut la subvenció, però el centre vol continuar, i fins i tot ampliar, la iniciativa. És per això que demanen que el Baula s’inclogui dins la partida de la llei de barris de les Roquetes. “Això ha de tenir alguna subvenció, ha de tenir un tipus d’ajuda”, reclama Francesc Fraixenet, director de l’Escola Antaviana. El proper curs el centre educatiu passarà a ser institut escola i la intenció del centre és continuar el projecte ampliant-lo per als alumnes de secundària.