En l’exposició també es fa palès que la preocupació per les temàtiques socials és igualment recurrent en el seu treball. N’és un exemple la peça que dona nom a la mostra, ‘Aquí no passa res’, que el mateix artista assegura que es tracta d’una picada d’ullet als visitants.

Lafon explica que sempre treballa amb una voluntat pictòrica i que en les seves peces sempre hi ha color i matèria. Tot i que en la seva obra també hi ha tridimensió perquè hi incorpora objectes, l’artista assegura que no es considera escultor. Diu que es tracta d’una conseqüència del treball i no pas un objectiu.

Nascut a Barcelona el 1967, l’artista Jordi Lafon és un militant de la cultura. És membre d’H. Associació per a les Arts Contemporànies de Vic i també de la Plataforma d’Artistes de Catalunya.