A Mescladís treballen per a la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió social. Ho fan proporcionant la formació necessària per trobar una feina en el sector de la restauració. L’entitat, sense ànim de lucre, és sostenible econòmicament gràcies a l’Espai Mescladís, una terrassa que funciona com a restaurant escola. Aquest espai ha sortit ara a concurs públic i altres empreses privades n’han obtingut millor puntuació, per la qual cosa hi ha la temença que aquest lloc singular tingui els dies comptats.

L’Espai Mescladís podria passar a millor vida, almenys en l’actual emplaçament al cor del Pou de la Figuera, a Santa Caterina. S’ha convocat un concurs públic per a la concessió de la terrassa que ocupa aquest restaurant escola des de 2011 i altres empreses privades que s’hi han presentat han obtingut més bona puntuació.

La regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, assegura que els plecs del concurs públic, convocat per gestionar la terrassa, tenien com a condició que els projectes que es presentessin tinguessin una finalitat social. “Els ciutadans ens demanen que les adjudicacions no es facin de manera directa, justament per garantir la pública concurrència. És una exigència molt legítima però té determinats perills. Com, per exemple, que projectes com el de Mescladís no tinguin la millor puntuació en un concurs públic.”

Campanya de recollida de signatures

Els responsables de Mescladís no entenen com aquest espai, on es realitzen tasques per a la inserció social i laboral, pot passar a mans d’una empresa privada. Per això han fet un recurs i han engegat  una campanya de recollida de signatures. “Davant d’una situació molt injusta, com aquesta,  ens semblava fonamental fer una crida a la comunitat. Volem mostrar a les autoritats del districte que comptem amb el seu suport. Nosaltres estem convençuts que tenim el dret de continuar fent la gestió i el treball social que hem fet en aquest espai fins ara”, indica Martín Habiague, director de Mescladís.

El districte de Ciutat Vella és conscient que els ingressos provinents de l’activitat que es fa a la terrassa són el motor econòmic de Mescladís. Reconeix, també, la tasca social que es duu a terme en aquesta entitat i per aquest motiu està estudiant la viabilitat jurídica i pressupostària per permetre la seva continuïtat, encara que sigui en un altre lloc.