El David Guzman parla de llibres rebutjats per les editorials.