El Restaurant Iradier és un oasi a la ciutat. Un espai envoltat de jardins amb una cuina saldable al màxim. Mediterrània però de tot el Mediterrani. Té la particularitat que es troba dins d’un gimnàs però que això no us confongui!, el Restuarant Iradier és obert a tothom.