El Vall d’Hebron és el primer centre de l’Estat que disposa d’un ecògraf digital i un navegador integrats al seu nou bloc quirúrgic, una tecnologia que permet un millor control per part dels cirurgians, que poden veure en temps real l’evolució de les intervencions intracranials i comparar-la amb la situació inicial del pacient.