Segons Javier Puig Galy, doctor del Servei d’Oftalmologia del Vall d’Hebron, el fet que els quatre cirurgians de l’equip dominin totes les tècniques de trasplantament de còrnia afavoreix el flux de pacients i aquests bons resultats de balanç. El gran avenç en el sector es va produir fa uns anys, quan es va apostar pel trasplantament de còrnia lamel·lar. A diferència del penetrant (que és una substitució integral que requereix 16 punts de sutura), el lamel·lar consisteix a canviar parcialment la còrnia, només unes capes. “És com si en una càmera de fotos, canviéssim tot el vidre de l’òptica, o només una capa protectora de la lent”, ha explicat Puig. “No penetrem tot el gruix de la còrnia i preservem algunes capes de manera que és més difícil que hi hagi rebuig”, ha afegit. El 70 % de les operacions que es van fer el 2016 van ser amb aquesta tècnica.