Amb Esteban León, cap dels assessors tècnics del programa ONU-HABITAT hem parlat del seu projecte de Nacions Unides. Treballen per a un futur urbà millor. Promouen el desenvolupament d’assentaments humans sostenibles des del punt de vista social i medi ambiental.