Material necessari:

· 6 ampolles de 2L de refresc
· 1 pal d’escombra
· 1 tros de filferro
· tisores
· martell
· 2 claus