Posar-se uns patins és fàcil. Patinar, com tot, requereix habilitat i coneixement d’una tècnica específica que la Laura Suñol ha après a l’Escola Oficial de Patinatge.