En Jordi Cortés ha estat un pioner de la dansa inclusiva. Fer accessible aquesta disciplina artística a tota mena de cossos, persones de totes les edats i diversitats físiques i intel·lectuals ha estat l’objectiu d’aquest ballarí i coreògraf que ha desenvolupat un moviment artístic fèrtil.