Virunga també era filla de la femella Ndengue, qui va ser sempre, segons els cuidadors del zoo, la preferida del Floquet entre totes les que van conviure amb ell.

En els darrers anys, Virunga havia tingut problemes intestinals que amb els tractaments adients havien anat remetent sense donar cap alteració, en principi. Però en les darreres setmanes els dolors es van intensificar i va començar a perdre sang. Tot i el seguiment veterinari continu, específic i de suport, la resposta als tractaments no va ser satisfactòria.