M. ENGRÀCIA OLIVÉ, infermera del CAP Sant Andreu "No podem demanar que el síndic ens arregli tota la sanitat, però sí concretament que aquests set CAP que s'han tancat, doncs que consideri la possibilitat d'obrir-los."