Cau un tòpic dels joves. Nou de cada 10 tenen una salut exemplar. Només un 13% no practiquen uns hàbits saludables perquè consumeixen amb excés tabac, drogues i alcohol. Si analitzem el consum d'aquesta beguda de graduació entre els joves catalans veiem que la gran majoria d'aquests consumeixen alcohol de manera moderada mentre que el 8% dels joves són bevedors de risc. Només el 24% de la població diu que no en prova ni una gota. El consum d'aquest tipus de beguda es segueix concentrant durant el cap de setmana. L'altra dada positiva és la davallada en un 28% dels accidents mortals de trànsit entre els joves. Això sí segueix sent encara, la primera causa de mort en aquest col·lectiu. EUGENI VILLALBÍ, secretari de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania. " Millors condicions amb l'eliminació progressiva de punts negres. Això ha anat acompanyat d'una presència dels cossos policials a la carretera i d'una sanció d'aquelles persones que fan una infracció de la presència de radars com a element dissuassori. La política a nivell viari que hem tingut a casa nostra durant aquests anys ha comporat la reducció." Això sí, el que més preocupa és com eliminar les conductes de risc. I per evitar-les cal continuar creant programes adreçats als joves. EUGENI VILLALBÍ, secretari de Joventut del Departament d'Acció Social i Ciutadania. "La prioritat ha d'estar en la prevenció". Confien que la prevenció sigui la millor recepta per seguir millorant aquests resultats.