serveis minims vaga metges Catalunya

Els facultatius catalans estan cridats a una vaga de metges a Catalunya el 24, 25 i 26 de gener. Els sindicats Metges de Catalunya i la Intersindical han convocat la protesta per reclamar un increment de les plantilles i millores laborals i salarials. Ja es coneixen els serveis mínims per la vaga de metges al gener decretats pel Departament de Treball. Consulta’ls a continuació.

Serveis mínims als hospitals: normal funcionament a les urgències

Als hospitals, el Departament d’Empresa i Treball, estableix el normal funcionament del servei d‘urgències, a criteri del metge encarregat del malalt. També hauran de funcionar les unitats especials, com les d’hemodiàlisi o neonatologia i també els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia. Caldrà també atendre l‘activitat quirúrgica inajornable.

El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc i el d’hostaleria haurà de garantir el menjar per a tots els malalts ingressats. Pel que fa al transport sanitari, caldrà garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia. El departament també estableix el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques.

El mateix règim que un dia festiu

La resta de serveis funcionaran amb el mateix règim que un dia festiu, excepte aquells on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables. En aquest cas, passarà a ser del 50 %.

La direcció dels centres afectats ha de dictaminar -un cop escoltat el Comitè de Vaga- el personal estrictament necessari per al funcionament d’aquests serveis mínims.

Serveis mínims del 25 % a l’assistència extrahospitalària

La Generalitat de Catalunya també ha dictat uns serveis mínims del 25 % en els centres d’assistència extrahospitalària de Catalunya, excepte en el cas de les urgències, quan “es garantirà l’assistència durant l’horari habitual de cada centre”. A partir del segon dia de vaga, s’augmentarà a un terç de la plantilla.

En el cas de les residències de gent gran, s’estableix que el servei haurà de ser al corresponent a un dia festiu. Un criteri que també s’haurà d’aplicar a les residències i als serveis per a les persones amb necessitats especials i als menjadors socials, que hauran de funcionar com el cap de setmana.