"Fa molts anys que se sap que la forma natural d'aprendre és amb la pràctica." LA METODOLOGIA "LEARNING BY DOING" "A les escoles s'ensenya amb lliçons, i no s'aprèn així. Podem memoritzar, però després ho oblidarem. Per aprendre s'ha de fer el que sigui de forma insistent, i corregint els errors. Així és com els homes hem après des de fa 50.000 anys." LA IMPLANTACIÓ DEL NOU MÈTODE ALS EUA "La gran majoria d'escoles no accepten canvis perquè el govern s'hi oposa, ja sigui el nord-americà o l'espanyol." OBAMA I L'EDUCACIÓ "Quan Obama feia campanya em va trucar i em va dir que volia introduir canvis en el model. Em vaig engrescar, però, a la pràctica, està fent uns exàmens pitjors dels que feia Bush!"

El centre universitari La Salle ha presentat dos màsters i un MBA (Master in Business Administration que començaran al març en què es posarà en pràctica aquesta nova metodologia anomenada “Lerning by doing”, que vol dir aprendre a fer una cosa fent-la. Un corrent que trenca amb el model clàssic de lliçons magistrals i exàmens que s’aproven a còpia de memoritzar. Es preveu que els alumnes facin front a les mateixes situacions amb què es trobaran a la feina.

El major difusor d’aquest corrent als Estats Units, Roger Schank, ha visitat Barcelona. Precisament ell ha supervisat aquests tres programes que engegarà La Salle. Amb aquesta metodologia, Schank aposta per recuperar el vincle entre la universitat i el món laboral.