Catalunya ha estat pionera en la prevenció de casos d’ablació genital femenina en endegar, el 2004, un programa específic per combatre aquesta pràctica. En els darrers tres anys, els Mossos d’Esquadra han previngut 197 casos de mutilació genital femenina a Catalunya, mentre que al 2010, n’han intervingut 22, xifra que es tradueix en 28 nenes, si tenim en compte que dins d’una mateixa família pot existir més d’un cas.

A l’Estat espanyol, l’ablació genital es considera una forma de violència contra les dones  i constitueix un delicte. Tot i que, a nivell mundial, la xifra s’està reduint, tres milions de nenes i dones encara són víctimes cada any d’una pràctica ancestral molt perillosa que els pot arribar a causar la mort.