Són peces poc inusuals, interceptades, la gran majoria a l'aeroport de Barcelona. A l'estiu, el més decomissat és el corall dels turistes que tornen del Carib. PAULA PERELLÓ, responsable de Contraban de la Dependència Provincial de Duanes "L'han agafat i l'han decomissat a l'aeroport de Barcelona, que el duu algun viatger, altres són expedicions comercials, i altres s'han trobat a botigues de Barcelona." Com que l'elefant està protegit, adquirir productes d'ivori, com aquest joc d'escacs de la Xina, està totalment prohibit. Això és el que diu la Convenció Internacional del Comerç d'Espècies Amenaçades Silvestres. La multa que comporta pot anar del 100 per cent al 300 per cent del preu del producte. Si l'article decomissat supera els 18.000 euros, com és el cas d'un tigre que van trobar en aquestes condicions, ja es considera un delicte i suposa penes de presó per a l'infractor. PAULA PERELLÓ (responsable de Contraban de la Dependència Provincial de Duanes): "Un producte decomissat l'hem de tenir aquí mentre dura tot l'expedient administratiu, i una vegada acaba aquest expedient, que nosaltres diem que és ferm, que ja no hi ha possibilitat que la persona pugui recórrer, s'adjudica a l'Estat." Cap d'aquests animals i vegetals no es poden tornar al país d'origen, ja que no hi ha manera de certificar que provenen d'allà. Per això, les peces s'emmagatzemen, o s'exposen en vitrines per fer tasca didàctica. El que han d'evitar és que surtin una altra vegada al mercat.