Darrere d'aquestes parets hi ha el laboratori d'alta seguretat més gran d'Espanya. Aquí s'ha dut a terme la part final de l'estudi, que s'ha fet conjuntament amb investigadors del País Basc i Madrid. El resultat és esperançador per a la comunitat científica, però la transformació en un possible medicament per a persones infectades podria arribar a llarg termini. L'avenç s'aconsegueix gràcies a la inhibició d'un enzim i això fa que les membranes de les cèl·lules siguin més rígides i menys vulnerables a la infecció per a les persones que ja són portadores del virus. JAVIER MARTÍNEZ, investigador de l'estudi "En incrementar la rigidesa de la membrana de la cèl·lula evitem que l'arpó que llança el virus es clavi sinó que reboti i s'evita d'aquesta manera la infecció de la cèl·lula." Al laboratori del l'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha desenvolupat l'última part de la recerca, on s'ha investigat amb cèl·lules de donants portadors del virus. El proper pas serà provar la regulació dels lípids estudiats amb animals i veure si, com en els casos del laboratori, s'aconsegueix bloquejar l'entrada del virus a les cèl·lules.