Els Mossos d’Esquadra han fet 52 inspeccions administratives a locals de compravendra d’or i 53 en locals de reparació d’objectes utilitzats en una operació contra activitats delictives. L’objectiu era impedir que entressin en el mercat objectes robats, identificar per quina via s’introdueixen al mercat, impedir-ne cap benefici econòmic i tornar els objectes als legítims propietaris.

52 locals de compravenda d’or

Agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa de Barcelona i de seguretat ciutadana van inspeccionar als 10 districtes de la ciutat locals d’or el 9 d’abril, la meitat al matí i l’altra meitat, a la tarda. Van denunciar 10 locals per incompliment de la llei de protecció de seguretat ciutadana i es va intervenir una polsera venuda per un individu multireincident. També es van interceptar diverses joies per analitzar-les i identificar possibles activitats criminals vinculades a aquests objectes.

53 locals de reparació d’articles

Nou dies després, el 18 d’abril, es van inspeccionar els establiments de reparació d’articles i de compravenda en tots els districtes. Es van denunciar set establiments per incompliment del Codi de Consum de Catalunya, 13 relatius a la llei de seguretat ciutadana per absència de registres i omissió del deure de comunicació. A més, inspectors de treball van denunciar 13 infraccions greus per manca de contracte o irregularitats, i set de lleus.

Intervinguts 100 mòbils d’alta gamma

En el marc d’aquesta operació, es van intervenir cinc telèfons mòbils robats i 100 nous d’alta gamma dels quals no van poder acreditar la procedència.