L'increment de 20 agents de la Guàrdia Urbana a Nou Barris en els dos darrers anys dóna els seus fruïts. Les xifres del 2009 que es van presentar al consell plenari ho confirmen. Per exemple, l'any passat l'activitat dels agents es va incrementar en un 55% en aspectes d'ordenança de convivència i consum d'alcohol a la via pública. Com més policia, menys denúncies. Aquesta és la primera causa efecte que s'extreu de les dades que situen que les denúncies dels ciutadans han caigut un 17 per cent. L'activitat de la patrulla ciclista, que va començar a funcionar al juliol, també ha estat força efectiva. JOSEP ROYUELA, Intendent de la Guàrdia Urbana "La patrulla ciclista del matí va procedir a la detenció en el mes doctubre de 3 individus que estaven fent robatoris a vivendes a la zona de Porta. També han intervingut en la detecció del que serien tallers il·legals, també han actuat amb força fiabilitat en altres tipus de problemàtiques, sobretot espais. Passen desaparcebuts en aquests espais quan també, en contraprestació, són molt visibles quan s'estan traslladant per les zones del districte." Un altre factor que també apareix al darrer informe de la Guàrdia Urbana ha estat l'augment de la vigilància en espais que poden ser conflictius. JOSEP ROYUELA, Intendent de la Guàrdia Urbana "No tenim espais especialment conflictius en aquets sentit. El que sí que estem és a sobre d'aquests espais on en un moment donat comencen a sortir indicadors que mostren que allà hi pot haver un problema. Per exemple l'aparició de vidres constantment en un lloc és un indici que allà s'esta produint botellon. Si s'està produint botellon poser s'estan produint altres coses això és el que per a nosaltres és important, aquestes coses." Però al consell plenari també va sortir l'altra cara de la moneda, l'increment de l'incivisme i el mal ús dels ascensors i escales mecàniques que hi ha al districte. CARMEN ANDRÉS, Regidora de Nou Barris "A Ciutat Meridiana, l'ascensor que coneixem com a elevat o ascensor inclinat l'any passat el cost total de manteniment de l'ascensor, més totes les escales mecàniques de Ciutat Meridiana ha estat de més de mig milió d'euros. Per tant nosaltres el que intentem i a partir d'ara ho farem amb més contundència és fer promoció de l'ús cívic d'aquest elements." Tot i que els ascensors i les escales mecàniques disposen d'una gran partida de manteniment, aquesta no ha estat suficient per cobrir els costos de l'incivisme.