El Bisfenol A o BPA és una molècula orgànica utilitzada per obtenir policarbonats com el dels biberons. També es fa servir en ampolles o el recobriment de llaunes però els principals riscos apareixen quan es sotmet a altes temperatures, perquè és sobretot en aquest cas quan el Bisfenol entra en contacte amb l'aliment. MIQUEL BORRÀS, responsable de la Unitat de Toxicologia Experimental del PCB "A temperatura normal, la quantitat que pot passar al líquid o al menjar és petitíssima, és a dir que en realitat estaria molt per sota de les dosis que poden causar problemes, però en els biberons això és diferent perquè els biberons els escalfem" A més, els nadons no eliminen amb normalitat el Bisfenol. Per això, i davant la incertesa pels seus efectes, la Unió Europea ha decidit prohibir la fabricació i comercialització de biberons amb aquest component, a l'espera de més dades que confirmin si pot arribar a provocar canvis bioquímics al cervell o més predisposició a patir certes malalties. MIQUEL BORRÀS, responsable de la Unitat de Toxicologia Experimental del PCB "El fet que hi hagi una sèrie d'estudis que tots tendeixen cap a un mateix punt de dir que això pot presentar algun perill sense que cap sigui excessivament concloent, és suficient perquè hagin pres una actitud de cautela" Tots els biberons que quedin amb aquest component s'hauran d'haver retirat del mercat a mitjans del 2011. Tot i això són molts els fabricants que l'han anat eliminat de manera voluntària.