Més control sobre els comptes de les fundacions. Amb aquesta voluntat neix l'avantprojecte de llei del Protectorat de Fundacions i associacions d'utilitat pública. Avui l'ha presentat la consellera de Justícia, Montserrat Tura, que ha assegurat que amb aquesta llei a la mà, el cas Millet s'hauria pogut evitar. Primer, perquè el text no permetrà que una mateixa persona, sigui patró d'una fundació, i a la vegada exerceixi algun càrrec executiu, tal com passava al Palau de la Música. A més, l'Orfeó Català és una entitat vinculada a la Fundació del Palau que amb aquesta llei, hauria hagut de presentar els seus comptes. MONTSERRAT TURA, consellera de Justícia "Haurien hagut de presentar les dades de totes les associacions, curiosament l'associació orfeó català no va demanar mai ser declarada d'utilitat pública entre d'altres coses perquè això li suposava majors controls...". De moment, ja s'han començat a inspeccionar algunes de les prop de 2.700 fundacions que hi ha a Catalunya. Concretament, 120. D'aquestes, 13 estan en procés de dissolució, tres han estat intervingudes per algun tipus d'irregularitat administrativa, és el cas d'Intervida. Fins i tot, s'ha derivat la informació d'una fundació a la fiscalia perquè hi ha indicis de possibles delictes. Es tracta de Catalunya i Territori, una entitat pròxima a Unió Democràtica. ELENA LAUROBA, directora general de Dret i Entitats Jurídiques "Una de les coses que intentem és fer net, perquè tenim moltes fundacions, esplèndides, però també moltes que estan inactives..." La llei preveu per primera vegada un règim sancionador per garantir el bon funcionament de les entitats. Unes multes que poden arribar als 10.000 euros i, que en alguns casos, hauran de pagar els mateixos patrons de la seva butxaca.

El cas Millet va fer replantejar a les institucions el control que havien d’exercir sobre les fundacions i entitats privades sostingudes sobretot amb fons públics. Aquest dimarts, el govern de la Generalitat ha donat el vistiplau a l’avantprojecte d’una nova Llei que, per primera vegada, estableix un règim sancionador per garantir el bon funcionament d’aquestes entitats.

120 fundacions inspeccionades
La consellera Tura ha aprofitat la presentació en societat de l’avantprojecte de Llei per fer balanç de les inspeccions que s’han fet en l’últim any a aquesta mena d’institucions. De les prop de 2.700 fundacions que hi ha a Catalunya, se n’han inspeccionat, de moment, 120.

13 fundacions s’han hagut de dissoldre per algun tipus d’irregularitat administrativa. En tres casos, la Generalitat s’ha hagut de fer càrrec de la gestió de la fundació mentre la inspeccionava. I en només un cas, s’ha derivat la informació a la fiscalia per possibles delictes. Aquest cas és el de la Fundació Catalunya i Territori, una entitat pròxima a Unió Democràtica de Catalunya (UDC).