La nova central té una potència de 800 megawats. Una quantitat que equival a les necessitats energètiques de 800.000 persones i que va a parar, íntegrament, a la xarxa de subministre de la ciutat. Des d'aquest punt de la central, l'electricitat s'envia a la subestació de la Zona Franca. Just davant, les torres de refrigeració s'encarreguen de minimitzar l'impacte de les emissions de contaminants a l'atmosfera. Però els responsables expliquen que la central és també més sostenible i més eficient que les tèrmiques convencionals perquè un cop acabat el procés per generar electricitat es reaprofiten les emissions per crear nova energia. Aquesta és la caldera de recuperació, una peça fonamental en les centrals de cicle combinat, perquè permet reutilitzar el vapor que produeixen els gasos de la primera combustió per tornar a generar electricitat. Tot i la reducció d'emissions de particules contaminants que suposa aquest sistema, la planta emet, sobretot, òxid de nitrogen. Per això, es va condicionar la instal·lació de la central al Port a l'adopció de mesures que compensessin aquestes emissions. JESÚS SANJUAN, responsable de Cicles Combinats Gas Natural "Vamos a contribuir económicamente para sustituir autobuses que tienen motores diésel, motores de gasolina normales por autobuses accionados con gas natural que son mucho menos contaminantes." El conveni amb TMB per renovar la flota d'autobusos es completarà el 2014 mentre que la central, que ha suposat un inversió de 500 milions d'euros, estarà en funcionament durant prop de 25 anys.

La nova central tèrmica de cicle combinat que Gas Natural ha aixecat al Port de Barcelona cobreix les necessitats energètiques de 800.000 persones. Els responsables consideren que és més eficient que les tèrmiques convencionals, perquè les emissions generades en el procés es reaprofiten per crear nova energia.