L’hotel Vela i el Barceló també han estat dos punts on els organitzadors han qüestionat el model d’atorgament de llicències de l’Ajuntament de Barcelona.