L’any 1992 va marcar un abans i un després per a la ciutat. Les Olimpíades van situar Barcelona al mapa de les grans capitals mundials. Però també van suposar una transformació urbanística important. D’entre tot el llegat arquitectònic i urbanístic hi destaquen les instal·lacions esportives, tant les de nova construcció com aquells edificis ja existents, als quals van poder fer un rentat de cara per acollir la cita olímpica. La majoria conserva els usos pels quals es va concebre. D’altres, en canvi, s’han reciclat i ara tenen noves funcions.