Segons les dades que ha facilitat el Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), durant el mes d’abril el servei d’assessorament sobre mobilitat europea va rebre 164 consultes de treballadors interessats a marxar a l’estranger. La majoria (119) eren d’homes i la resta, de dones. Per nacionalitats, la majoria de les consultes van ser de treballadors espanyols ( un 35%), seguides dels treballadors del Marroc (un 13%). En tercera posició, hi va haver els treballadors bolivians, peruans i pakistanesos, amb la mateixa proporció (11, 7%).

Pel que fa als sectors, la majoria dels que van fer consultes per anar a treballar a l’estranger pertanyen al ram de la construcció i la indústria. Un 38% tenien estudis mitjans i la majoria tenien entre 31 i 40 anys.