L'edifici de l'escola Patronat Domènech que hi havia en aquest solar, tornarà a funcionar el curs vinent. L'escola s'ha enderrocat per construir-ne una de nova que supleixi les deficiències que tenia l'anterior estructura. Aquesta és només una de les reformes que s'estan fent als centres educatius de Gràcia. Un bon exemple de la inversió per millorar els centres és també el CEIP Turó del Cargol, que va encapçalar una llarga lluita per aconseguir un edifici de nova planta. HELENA MARCOS, directora del CEIP Turó del Cargol El districte de Gràcia haurà passat en aquest mandat de 130 a 500 places en escoles bressol, i de dos a set centres. El setembre engegava el Gat Negre al barri del Coll i les escoles bressol Jaén i Neptú estaran a punt pel proper curs. No només es milloren les infraestructures dels més petits, l'escola Reina Violant ha remodelat instal·lacions i serveis i el CEIP Josep Maria de Segarra també s'ha rehabilitat amb una ampliació i la construcció d'un poliesportiu. Des del districte, s'aposta per l'educació d'una manera global, treballant amb l'entorn de les escoles a través dels camins escolars, els projectes de temps de barri i els plans d'entorn. MONTSERRAT BALLARÍN, regidora d'educació de l'Ajuntament de Barcelona Gràcia haurà invertit més de 30 milions d'euros durant aquest mandat en obres de nova creació i millora dels centres educatius de totes les etapes escolars. GUILLEM ESPRIU, regidor del Districte de Gràcia Gràcia és un dels districtes que ha fet una clara aposta per l'educació. Ha quadruplicat el nombre de places d'escola bressol des de 2007 i, a banda de la reforma de molts centres, ha adquirit nous sòls per construir centres educatius com és el cas de Bailèn Quevedo on anirà l'escola Univers ara en aules prefabricades.