FREDERIC PAHISA, portaveu dels primers demandants per cessió il·legal de treballadors "La nostra més profunda satisfacció per la declaració de grup que demà es votarà en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona perquè recull una de les nostres aspiracions. Una d'aquestes aspiracions era que bàsicament que no es recorregués la sentència perquè aquesta es declarés ferma."

La moció s’espera que sigui aprovada amb el suport del govern i dels grups de Ciutadans, Esquerra, el PSC  i la CUP. Una iniciativa política que Frederic Pahisa, portaveu dels primers demandants per cessió il·legal de treballadors, valora molt positivament, ja que reforça la seva reivindicació i enllaça amb la seva aspiració “que no es recorregués la sentència perquè aquesta es declarés ferma”.

La sentència dictaminava la incorporació de quatre treballadors a la plantilla de l’empresa municipal ICB i obligava a pagar-los la diferència entre el sou que van rebre com a treballadors d’Antena Local i el que els hauria correspost si no haguessin estat cedits il·legalment.

El Consell d’Administració de BTV va mostrar la seva intenció de recórrer la decisió judicial argumentant els costos que implicava i va alertar que el contingut de la sentència traspassava les seves competències. Per això, el Consell va deixar en suspens la decisió definitiva en espera que el Plenari de l’Ajuntament, que actua com a Junta General d’ICB, es pronunciés sobre la qüestió.