La reforma que proposa el govern canvia substancialment la metodologia a l'hora d'investigar i enjudiciar els delictes a Espanya i reforça la figura del fiscal. Quan s'aprovi, serà aquest i no el jutge d'instrucció l'encarregat de dirigir les investigacions. També serà el fiscal qui n'informi als mitjans de comunicació, ara, però, amb més limitacions. Un dels objectius de la reforma és, precisament, vetllar pels drets de l'investigat. Per començar se li canviarà el nom i ara ja no parlarem d'imputat sinó d'investigat. També es reforçarà el secret de sumari i es prohibirà l'anomenada "pena del telenotícies", és a dir, facilitar la identitat o les imatges dels investigats en un procés penal durant la fase d'investigació. FRANCISCO CAAMAÑO, ministre de Justícia "Lo que queremos hacer ahora es homologar nuestro sistema al sistema de otras democracias europeas e incluso fuera de Europa, en los que el fiscal investiga, eso sí, bajo el control del juez." La reforma també limita la figura de l'acusació popular, de manera que les administracions i els partits polítics i sindicats no la podran exercir si el fiscal o els perjudicats han decidit arxivar la causa.