persones sense sostre al Raval

(ACN) La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha enviat una carta al Parlament en què es demana als grups que s’incrementi immediatament un 5% la quantia de la renda garantida a partir de l’1 de gener del 2021. Després que als pressupostos generals de l’Estat per al 2021 s’hagi augmentat un 5 % l’indicador públic de renda d’efectes múltiples —utilitzat com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi d’atur—, l’entitat exigeix que es compleixi el compromís inclòs dins els pressupostos de la Generalitat del 2020. Els comptes del govern —en l’apartat tercer de la disposició addicional dissetena— autoritzaven l’executiu català a aplicar “en el mateix percentatge” aquest increment addicional a la renda garantida. “En coherència amb el que disposen els pressupostos de la Generalitat sol·licitem als grups parlamentaris que emprenguin les iniciatives necessàries per fer efectiu aquest augment amb efectes des de l’1 de gener, i que es publiquin les noves quanties de les prestacions de la renda garantida de ciutadania”, ha remarcat la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, que ja ha registrat aquesta petició via correu electrònic a la Secretaria General del Parlament. Segons l’entitat registrada com a grup d’interès, amb l’augment del 5 % la quantia de la renda garantida passaria a ser de 697 euros al mes per persona en comptes de 664 (i seria de 1.046 euros en comptes de 996 per a dues persones).

“L’increment del 5 % de la renda garantida seria un primer pas en la correcció de la gran devaluació de l’IRSC en no haver-se actualitzat amb l’IPC de Catalunya des del 2010“, ha assenyalat la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania. “Aquesta congelació no només ha suposat la devaluació del poder adquisitiu de les prestacions socials vinculades a l’IRSC, també ha suposat una restricció per accedir als ajuts socials vinculats a l’IRSC”, ha apuntat l’entitat, que també ha lamentat que no prosperés la moció parlamentària del 6 de febrer del 2020 —presentada per la CUP— que demanava aquest increment de la renda de suficiència igual al de l’IPC de Catalunya durant tot el període que no s’ha augmentat.