Cada mes fan mans i mànigues per pagar totes les factures i aquest agost es presenta més complicat. Al llarg del matí s'ha anat acumulant gent, davant del Departament de Benestar Social, que encara no ha rebut el xec per cobrar l'ajuda de renda mínima. JOAQUIN ALCAIDA "Estoy en paro, nos han cortado la ayuda y no tenemos para pagar el alquiler." GLORIA PÉREZ "Me he enterado por las televisiones y la asistente. De golpe, me he encontrdo con este panorama." Des de la Generalitat asseguren que els xecs ja s'han enviat i que en pocs dies tothom haurà cobrat. Malgrat tot, per a alguns, serà massa tard. VERÓNICA PEREA "El día tres tenía que hacer el traspaso del alquiler, no lo he hecho y la propietaria me está llamando todo el día. Tengo facturas por pagar..." Es tracta d'una ajuda que cobren unes 30.000 persones a Catalunya, sempre que no disposin de prou ingressos per subsistir. Segons el govern, però, s'han detectat centenars de beneficiaris que no complien els requisits i han establert aquest nou sistema com a mesura de control. A més, s'inclouran mesures per limitar l'ajuda que només es rebrà durant cinc anys i caldrà acreditar dos anys de residència. Però algunes fundacions com Arrels, que ajuden les persones en risc d'exclusió social, consideren que cal anar més enllà. RAMON NORÓ, portaveu Arrels Fundació "Ara diuen que el PIRMI és el problema, però el problema a solucionar és el conjunt de mesures de protecció social, el PIRMI només n'és un instrument més." De moment, aquest nou model de pagament només s'aplicarà aquest mes i segons els resultats, al setembre tot tornarà a la normalitat.

El canvi principal és el sistema de pagament. Fins ara, els beneficiaris rebien una transferència bancària el dia 1 de cada mes. Aquest agost, l’ajuda ha arribat en un xec nominatiu que els beneficiaris han d’anar a cobrar “in situ”.

També hi ha novetats pel que fa als requisits per demanar l’ajuda. A partir d’ara, els sol·licitants han d’acreditar una residència continuada a Catalunya de dos anys (abans era d’un any), es computen els ingressos obtinguts en els últims 12 mesos (abans n’eren sis) i l’ajut només es podrà cobrar durant cinc anys (i no indefinidament com ara). Tampoc no es pot cobrar una quantitat superior al salari mínim interprofessional.

El govern català argumenta el canvi en la necessitat d’evitar alguns fraus que s’havien detectat com el cobrament de l’ajuda per part de persones que vivien fora de Catalunya o beneficiaris que superaven el salari mínim interprofessional.

Retards en el cobrament dels ajuts

El problema és que els canvis han arribat sense avís previ, segons denuncien els beneficiaris. També es queixen dels retards en el pagament dels ajuts i dels problemes que això els ha comportat.

El PIRMI és un ajut que es va instaurar a principis dels anys 90 i està destinat a persones en situació de pobresa que no tinguin cap altra font d’ingressos. Actualment, unes 30.000 persones se’n beneficien.