El doctor Antonio Román és un dels responsables de l'estudi europeu que vincula la contaminació amb un increment del 10 % de la mortalitat en els trasplantats de pulmó. Els 13 hospitals que hi participen, entre els quals hi ha el Vall Hebron, han analitzat l'entorn on resideixen 5.700 pacients, 450 dels quals de l'hospital barceloní. I els que viuen a la ciutat el que respiren és això. Aquest filtre correspon a les partícules en suspensió recollides en només 24 hores a l'edifici de Correus de la ronda del Litoral. ANTONIO ROMÁN cap de Pneumologia de l'Hospital Vall Hebron "Dos de cada tres europeus trasplantats estan en un ambient contaminat per sobre dels límits establerts per les lleis, és a dir, que realment estem vivint en un ambient molt contaminat. " Barcelona, no és una novetat, supera el llindar de partícules en suspensió recomanat per l'OMS. Li preguntem al doctor si això vol dir que els trasplantats hauran de marxar de la ciutat. La resposta és no. "Haurà de continuar vivint a la ciutat. Aquest efecte no el veiem suficient per canviar-li la vida de la gent i enviar al Montseny totes les persones trasplantades." Per Román l'estudi s'ha d'interpretar com una dada més de l'efecte nociu que té la contaminació sobre la salut dels ciutadans. De fet, per reduir la mortalitat dels trasplantats són més importants altres factors, com per exemple el tipus de tractament que se'ls dóna.

L’estudi s’ha fet a una desena de països europeus entre el 1987 i el 2012 i s’han analitzat l’entorn on viuen 5.700 pacients, 450 dels quals de l’hospital barceloní. La principal conclusió és que hi ha un excés de mortalitat dels trasplantats de pulmó atribuïble a la contaminació. Segons explica Antonio Román, cap clínic de Pneumologia del Vall d’Hebron i coautor de l’estudi, “dos de cada tres europeus trasplantats estan en un ambient contaminat” per sobre del que estableix la llei. I aquest seria el cas dels pacients de Barcelona. La ciutat supera la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que l’exposició mitjana a les partícules en suspensió de menys de 10 micres no superi els 20ug/m³ i un límit diari de 50ug/m³. Tot i això, Román és contundent: “aquesta no és una raó perquè canviem la vida de la gent i li canviem el domicili”, sinó “una dada més de l’efecte de la contaminació sobre la salut”. En el cas dels trasplantats de pulmó, afegeix Román, “la contaminació és menys important que alguns tractaments” a l’hora de reduir la mortalitat.

El pulmó és un dels pocs òrgans que, un cop trasplantat, té contacte directe amb l’exterior i, per tant, que capta tot el que hi ha, tota la brutícia de l’ambient. Tot i això, el responsable del programa de trasplantaments pulmonar del Vall Hebron assegura que “l’índex de supervivència és bo”, per sobre dels malalts del càncer de pulmó. La meitat dels trasplantats té uns supervivència superior als cinc anys, mentre que entre el 30-35 % sobreviu als 10 anys. El 2016, l’Hospital Vall d’Hebron ha assolit un nou rècord en trasplantament de pulmó, amb 73 pacients i se situa com a líder a l’estat en aquest tipus d’intervencions.