La cursa havia d’iniciar-se al matí però els organitzadors han hagut d’enderrerir-ne la sortida per les males condicions climatològiques que hi ha havia a França.

Aquest concurs de volada té més de 100 anys d’història. Només s’ha cancel·lat durant els conflictes bèl·lics.