El Servei Català de la Salut ha tirat endavant la prohibició d’aquestes cigarretes en tots els centres sanitaris de la xarxa després que diversos organismes n’hagin desaconsellat el consum fins que no es demostri que és un producte segur. Entre aquests hi ha l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme o el Consell Assessor sobre el Tabaquisme a Catalunya.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya adverteix que les cigarretes electròniques contenen substàncies tòxiques, entre les quals hi ha la nicotina, que també es troba al tabac. Aquest octubre, la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) ja va advertir que aquestes cigarretes poden produir efectes sobre la vies respiratòries i, a llarg termini, tenen potencial cancerigen.

A més, recorda que el tabaquisme provoca unes 9.000 morts a l’any a Catalunya i és un problema greu de salut pública. Per això, remarca que és important que la imatge del tabac com un element nociu no canviï ni s’esbiaixi a causa de la proliferació de les cigarretes electròniques. Així mateix, en un comunicat afirma que no hi ha “cap evidència provada científicament que certifiqui que aquest producte és eficaç per deixar de fumar”, tal com han repetit diversos experts.