La nova llei regula establiments que fins ara funcionaven al marge de la llei, com els "after hours". La Generalitat està ultimant un reglament que marcarà els horaris en què podran obrir aquests locals. També delimitarà on es podran instal·lar. I una de les administracions que hi té molt a dir són els Ajuntaments. El govern català vol que els municipis assumeixin més responsabilitats a l'hora de controlar i sancionar discoteques. A més, s'han simplificat alguns tràmits. Un dels establiments que han sortit beneficiats d'aquests canvis són els bars musicals. A més dels locals d'oci, la Generalitat també està preparant una llei que reguli el sector del joc. La normativa actual és de 1985 i ja s'ha quedat obsoleta, sobretot, amb l'auge de les cases d'apostes per Internet.