Conciliar l'horari laboral dels pares amb el temps lliure dels fills no és feina fàcil. Per això les activitats extraescolars són sovint l'única alternativa. EVA, mare "Antes de comer, una actividad deportiva. Y luego, suelo buscarles actividades después de clase de 17 a 19h, que suelen ser clases de inglés, un poco de refuerzo... Son muchas actividades y muchos días llegan absolutamente agotados. Si luego encima hay alguna cosa como médico o algo ya no hay tiempo ni de hacer deberes. Es demasiado" Segons els experts, és molt important que els pares coneguin les capacitats dels seus fills, perquè no sempre el nen pot encaixar tot allò que se li exigeix. El més recomanable, diuen, és dedicar-hi una hora al dia. VIRGINIA TRÈMOLS, psicòloga infantil "Ha de tenir temps de fer l'activitat extraescolar però sobretot ha de tenir temps d'estudiar i de fer els deures, i no ens oblidem del temps lliure, perquè és molt beneficiós psicològicament que el nen tingui temps lliure per gaudir i per donar ales a la seva creativitat". En molts casos aquest tipus d'activitats serveixen per potenciar les capacitats dels nens més enllà del què aprenen a l'aula. CRISTINA PUIG, mare "Com que és una cosa que disfruta i a més li va bé, com per exemple el teatre, li va molt bé per tenir més memòria a l'hora d'estudiar" BEGOÑA GONZÁLEZ, mare "Com que fan activitats que els hi agrada hi van molt contents de moment". El cost econòmic i l'adaptació als horaris suposen un esforç afegit per part dels pares. Tot i així, no és imprescindible que els nens facin activitats fora de l'horari escolar. VIRGINIA TRÈMOLS, psicòloga infantil "Que pensin que no estan limitant el desenvolupament del nen. El desenvolupament bàsic i equilibrat ja està contemplat al currículum escolar". A partir d'aquesta setmana les famílies hauran de trobar la fórmula ideal perquè els nens puguin compaginar els estudis amb l'oci.