El meteoròleg i biòleg Sergi Corral, que té un observatori al nucli antic del districte de Sant Andreu, qualifica el 2016 com “l’any sense hivern”. Durant els mesos de gener, febrer i desembre van registrar-se les temperatures mitjanes més altes des de l’any 2005. “No hem tingut cap fredorada destacable en cap dels mesos”, assegura Corral. Una altra dada que evidencia la falta de fred són les temperatures mínimes: “Només hem tingut 19 dies amb mínimes per sota dels 6 ºC, és a dir, uns 24 dies menys que la mitjana”, destaca l’observador. Així, la temperatura mitjana de tot el 2016 ha estat de 17,57 ºC, la mateixa que l’any 2015, i s’ha quedat a poques dècimes de l’any més càlid de tota la sèrie d’aquest observatori, que va ser el 2014. Ha estat, doncs, un 2016 mig grau més càlid respecte a la mitjana de la sèrie de l’observatori de Sant Andreu (2005-2015), i 1,4 ºC per sobre de la sèrie climàtica de Barcelona (1961-1990).
Les dades de precipitació tampoc no són gaire esperançadores. En la majoria dels barris barcelonins només ha plogut entre el 70 i 80 % de l’habitual. Igual que en el conjunt de la ciutat, a Sant Andreu s’han recollit un total de 469 litres per metre quadrat, lluny dels 557 litres de mitjana. “És una mitjana que va baixant amb els anys, tenint en compte que l’any 2015 van recollir-se 341 litres”, detalla el meteoròleg. D’aquesta manera, seguim amb la sequera que arrosseguem des del desembre del 2011. “Des d’aleshores, tots els anys ha plogut per sota de la mitjana”, remarca Corral. Un dels episodis més inestables de l’any 2016 va ser el que ens va afectar coincidint amb el Pilar, llavors es van recollir 53,4 litres, que van caure només el 13 d’octubre, “una xifra que no es donava des del setembre del 2014”, recorda.