El projecte del Cúbic és un clar exemple del que a partir d'ara es vol evitar. En principi, el solar estava destinat a equipaments educatius. L'Ajuntament, però, el va vendre a una promotora privada i quatre anys després, el va requalificar per fer-hi pisos i un hotel. Això va incrementar el valor de la parce·la en 18 milions d'euros. I l'única beneficiada de tot això va ser l'empresa propietària. La ciutat, en canvi, no en va treure res. Amb la nova llei, això canviarà. El govern vol que les plusvàlues que es derivin de la requalificacions d'uns terrenys també revereteixin en el municipi afectat. A més, es crearà un registre de convenis urbanístics i s'agilitzaran els tràmits a l'hora de fer contractes públics. També s'augmentarà la transparència en els concursos públics. Una altra de les potes d'aquesta reforma és la Sindicatura de Comptes. Un organisme que el 2003 ja va alertar de les irregularitats urbanístiques que hi havia a Santa Coloma. A partir d'ara, es milloraran els mecanismes per revisar els seus informes. En tot aquest projecte, també hi ha un apartat dedicat al cas Millet. La Generalitat prohibirà les donacions anònimes a les fundacions dels partits polítics. Tampoc podran rebre diners d'altres fundacions finançades amb subvencions públiques. El govern vol que totes aquestes mesures entrin en vigor abans de finals d'any.