Amb la línia d’ajuts, Barcelona Activa es proposa incidir en una cinquantena de projectes que tinguin algun retorn social per als barris en què es desenvoluparan. Per això, segons ha explicat la directora general de l’organisme, Sara Berbel, s’ha fet una “diagnosi prèvia” amb els agents del territori per conèixer-ne les mancances i esbossar “quin tipus de projecte seria interessant que sortissin”. Barcelona Activa finançarà com a màxim del 80 % del cost de les iniciatives, fins a un topall de 50.000 €.

La segona línia de subvencions la concedirà directament l’Ajuntament, a través del Comissionat d’Economia Col·laborativa, Social i Solidària. En aquest cas, les iniciatives cal que repercuteixin a tota la ciutat i que responguin a alguna d’aquestes quatre línies d’acció: promoure l’economia solidària, reforçar la gestió democràtica, orientar les necessitats humanes i comprometre’s amb la comunitat. A més, el comissionat Jordi Via ha assegurat que s’oferirà acompanyament i formació als subvencionats com a “factor elemental de facilitació pel que fa a la seva viabilitat”. Es donaran ajuts de fins a un 80 % del cost, entre 3.000 i 15.000 €.